Utrechts Dichtersgilde

Sinds 2009 heeft Utrecht, net als veel andere Nederlandse gemeentes, een stadsdichter. De eerste stadsdichter, van 2009 tot 2011 was Ingmar Heytze. Sinds 2011 heeft Utrecht een dichtersgilde.

Ingmar Heytze
Op 5 februari 2009 werd Ingmar Heytze door de gemeenteraad tot eerste stadsdichter van Utrecht benoemd. Toen zijn termijn in 2011 afliep is er geen nieuwe stadsdichter gekozen; het Utrechts Dichtersgilde heeft het stadsdichterschap overgenomen. Zo krijgen meer dichters een kans.

Utrechts Dichtersgilde
In zijn eerste jaar als Stadsdichter heeft Heytze samen met vier collega's het Utrechts Dichtersgilde opgericht. Dit gilde bestaat behalve uit Ingmar uit Ellen Deckwitz, Alexis de Roode en Ruben van Gogh. Met ingang van Gedichtendag 2013 is het Utrechts Dichtersgilde uitgebreid met: Mark Boog, Maarten Das, Peter Drehmanns, Baban Kirkuki, Peter Knipmeijer, Onno Kosters, Nanne Nauta en Vrouwkje Tuinman.

Het Utrechts Dichtersgilde wil een verzamelplaats zijn voor alle dichters die leven en werken in de stad of de directe omgeving van Utrecht. De gildeleden zijn zowel bezig met het bedenken, organiseren en uitvoeren van nieuwe initiatieven, als met groepsgewijs naar buiten treden.

Voor meer info over Ingmar Heytze zie www.ingmarheytze.nl en www.utrecht.nl.

Voor meer info over het Utrechts Dichtersgilde zie www.utrechtsdichtersgilde.nl.