C.C.S. Crone prijs

De C.C.S. Crone-prijs is een tweejaarlijkse literatuurprijs om erkenning te geven aan auteurs uit de gemeente of regio Utrecht. Op deze manier bevordert de C.C.S. Crone-prijs een bloeiend literair klimaat in de stad en provincie. Sinds 2001, toen de prijs op initiatief van SLAU en de gemeente Utrecht is ingesteld, zijn Manon Uphoff (2002), Ronald Giphart (2004), Arthur Japin (2006), Ingmar Heytze (2008), Guillaume van der Graft (2010) en Stephan Enter (2012) met de prijs bekroond. De prijs isvernoemd naar de Utrechtse schrijver C.C.S. Crone (1914-1951).

14 oktober 2013 inzenddeadline C.C.S. Crone-stipendia
Naast de C.C.S. Crone-prijs bestaat er sinds 2005 een C.C.S. Crone-stipendium voor beloftevolle auteurs. De Gemeente Utrecht nodigt beginnende Utrechtse auteurs uit zich aan te melden voor de CCS Crone-stipendia. De stipendia bedragen € 2.500,- en zijn bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te maken. Eens per twee jaar worden maximaal drie stipendia uitgereikt.

Een beginnende Utrechtse auteur is:
- een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, maximaal twee publicaties op zijn naam heeft staan bij een reguliere uitgeverij.
- een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoet u aan deze voorwaarden, en wilt u voor het stipendium in aanmerking komen, meldt u dan schriftelijk aan vóór 14 oktober 2013 bij:

Gemeente Utrecht
DMO, afdeling Culturele Zaken
t.a.v. Hans Goedkoop
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:
- een motivatie waarom het stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk
- een voorbeeld van de eigen schrijfstijl (poëzie: maximaal 5 à 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4. Niet langer!)
- een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij.
- adres, telefoon en bankrekeningnummer (met een kopie van een bankafschrift als bewijs)

Voor nadere informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Hans Goedkoop, tel. 030 2862682; e-mail: h.goedkoop@utrecht.nl.

Winnaars en jury's

C.C.S. Croneprijs 2012
De jury bestaat uit voorzitter Maartje Kroonen (De Literaire Boekhandel Lijnmarkt), Fabian Stolk (Neerlandicus Universiteit Utrecht), Iris Pronk (journalist Trouw).
Laureaat: Stephan Enter

C.C.S. Crone stipendium 2011
De jury bestaat uit juryvoorzitter Wilbert Smulders, Benno Barnard (auteur) en Miriam Rasch (programmaker Studium Generale).
Laureaten: Eva Maria Staal, Baban Kirkuki, Joost de Vries.

C.C.S. Croneprijs 2010
De jury bestaat uit voorzitter Wilbert Smulders (Neerlandicus Universiteit Utrecht), Trees Nelissen (Boekhandel van de Ven, Soest) en Geert van Istendael (schrijver).
Laureaat: Guillaume van der Graft

C.C.S. Crone stipendium 2009
De jury bestaat uit juryvoorzitter Maarten van Rossum Arthur Japin en Gina van den Berg.
Laureaten: Maarten Das, Wiegertje Postma, Alexis de Roode

C.C.S. Croneprijs 2008
De jury bestaat uit juryvoorzitter Maarten van Rossum Hans Bouman en Gina van den Berg.
Laureaat: Ingmar Heytze

C.C.S. Crone stipendium 2007
Jury: Wiljan van den Akker en Ronald Giphart
Laureaat: Nicole Montagne

C.C.S. Croneprijs 2006
Jury: Wiljan van den Akker (hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht), Inge van den Blink (redacteur AD/Utrechts Nieuwsblad) en Hans Engberts (schrijver en mede-eigenaar van antiquariaat Hinderickx & Winderickx).
Laureaat: Arthur Japin

C.C.S. Cronestipendium 2005
Jury: Paul Schnabel en Manon Uphoff
Laureaat: Vrouwkje Tuinman

C.C.S. Croneprijs 2004
Jury: Th.P.M. van Meijel, Frits van Oostrom, Daniëlle Serdijn
Laureaat: Ronald Giphart

C.C.S. Croneprijs 2002
Jury: Paul Schnabel (voorzitter), Mirjam van Hengel, Marischka Verbeek
Laureaat: Manon Uphoff

Username:
Password: