C.C.S. Crone Stipendia 2017

De Gemeente Utrecht nodigt beloftevolle Utrechtse auteurs uit zich aan te melden voor de C.C.S. Crone-stipendia. De stipendia bedragen € 2.500,- en zijn bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te maken. Eens per twee jaar worden maximaal drie stipendia uitgereikt. De winnaar(s) worden bekendgemaakt tijdens het festival International Literature Festival Utrecht, komend voorjaar in Utrecht. Inzenden kan vóór 3 april 2017, 12.00 uur.

Zie hieronder voor de inzendprocedure.


Een beloftevolle Utrechtse auteur is:

- een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, maximaal twee publicaties op zijn naam heeft staan bij een reguliere uitgeverij.
- een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoet u aan deze voorwaarden, en wilt u voor het stipendium in aanmerking komen, meld u dan schriftelijk aan vóór 3 april, 12:00 uur:

Bij voorkeur per e-mail: crone[at]hetliteratuurhuis.nl ([at] vervangen door @)

Ofwel per post:
C.C.S. Crone Prijzen Gemeente Utrecht p/a Het Literatuurhuis
Oudegracht 237
3511 NK Utrecht

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:

- een motivatie waarom het stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk
- een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 5 à 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4. Niet langer!)
- een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij.
- Indien er reeds een of twee werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending.
- adres, telefoon en bankrekeningnummer (met een kopie van een bankafschrift als bewijs)

Procedure:

1. Inzenders ontvangen een bevestiging van ontvangst.
2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
3. Uit alle inzendingen stelt de jury een shortlist van genomineerde auteurs samen. De shortlist wordt publiekelijk bekend gemaakt, nadat genomineerden door de organisatie op de hoogte zijn gebracht.
4. De genomineerde auteurs worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking tijdens het International Literature Festival Utrecht. Op de betreffende avond worden de drie laureaten bekend gemaakt. De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.
5. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: “Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Crone Stipendium van de gemeente Utrecht.”

Klik hier voor meer informatie of stel uw vraag per e-mail:
crone[at]hetliteratuurhuis.nl ([at] vervangen door @)

Geplaatst door Het Literatuurhuis op 28 februari 2017