ANBI


Het Literatuurhuis is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Donaties aan Het Literatuurhuis

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het Literatuurhuis is voor zijn activiteiten sterk afhankelijk van bijdragen van sponsors en donateurs. Wilt u Het Literatuurhuis ondersteunen in zijn activiteiten met een gift, neem dan contact op met Michaël Stoker (michael |apestaartje| hetliteratuurhuis.nl).

Het Literatuurhuis onderschrijft en handelt binnen de bepalingen van de Code Cultural Governance.


ANBI Gegevens:


Naam:
Stichting Het Literatuurhuis

Fiscaal nummer:
NL851485297B01

Postadres:
Postbus 274, 3500 AG Utrecht

Bezoekadres:
Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht

Doelstelling:

De activiteiten van Het Literatuurhuis hebben tot doel boeken, schrijvers en alles wat behoort tot de literaire cultuur een zichtbaar en relevant onderdeel van de samenleving te laten zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van evenementen en festivals, het voortbrengen van producties zoals (boek-)uitgaven, vertalingen, filmreportages en muzikale bewerkingen en het archiveren en ontsluiten van literair erfgoed.

Bestuursleden en -functies:

Mr. J.W. Lemaier, voorzitter
Drs. W. J. B. M. Stolwijk, penningmeester
Dr. W. J. Van Den Akker, bestuurslid
Drs. G. Waldmann, bestuurslid
Drs. R. Wester, bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting voeren hun taken onbezoldigd uit. Gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden vergoed.
De stichting heeft personeel in loondienst. Het personeelsbeleid van Het Literatuurhuis is erop gericht werknemers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Beleidsplan

Hier is het meerjarenbeleidsplan van Het Literatuurhuis te downloaden.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Hier is het jaarverslag 2013 te downloaden (2014 volgt spoedig)
Hier is de jaarrekening 2014 te downloaden